Spitz, Pavel

Biographical Details: Zemědělský ing., CSc., autor prací o závlahách v zemědělství, kvalitě a zdrojích závlahové vody.
Source: Spitz,P.-Zavadil,J.-Hemerka,I.: Metodika řízení závlahového režimu plodin výpočetním programem ZAPROG 1
www(Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v .i.)