Majer, Vladimír, 1949-

Biographical Details: Narozen v roce 1949. Geochemik a vědec, profesně spojen s Českou geologickou službou (Odbor environmentální geochemie a biogeochemie, Praha Barrandov), vedoucí Oddělení hydrogeochemie. V rámci oboru zaměřen na geochemické mapování, znečištění stopovými prvky, acidifikační ústup, modelování geochemických procesů aj. Publikace z oboru.
Alternative names: Majer, Vladimir, 1949-
Majer, V., 1949-
Source: Kříbek, B. - Majer, V. - Nyambe, I.: Environmental-geochemical Atlas of the Central-northern Part of the Copperbelt Province of Zambia
Česká geologická služba
e-mail
Majer, Vladimír. Modelování geochemicky významných iontových rovnováh a jejich studium pomocí iontově-selektivních elektrod. Praha, 1981. Kandidátská disertace (CSc.). Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 1982
Majer, Vladimír. Atlas chemismu povrchových vod České republiky: stav v letech 1984-1996 a 2007-2010. Praha: Česká geologická služba, 2012. ISBN 978-80-7075-780-2
Kříbek, B., Majer, V. et al. Concentrations of arsenic, copper, cobalt, lead and zinc in cassava (Manihot esculenta Crantz) growing on uncontaminated and contaminated soils of the Zambian Copperbelt. In: Journal of African Earth Sciences. Vol. 99, 2014, s. 713-723. ISSN 1464-343X
www(Scopus), cit. 19. 3. 2018
www(Česká geologická služba, Vladimír Majer), cit. 19. 3. 2018
www(Vesmír, ISSN 1214-4029, autoři, RNDr. Vladimír Majer, CSc.), cit. 19. 3. 2018
More info: