Miko, Ladislav, 1961-

Biographical Details: Narozen 1961. Doc. RNDr. PhD., biolog, práce o životním prostředí a jeho ochraně.
Source: Zákon o ochraně přírody a krajiny (Komentář a red.: L.Miko)
www(Ministerstvo životního prostředí)
L. Miko, J. Stejskal: Ochrana přírody nemůže říkat jen ne, ne, ne. In: Ekolist, 14, č. 6 (2009), s. 6-8.
More info: