Bujok, Petr

Biographical Details: Doc., Ing., CSc., geolog, odborné práce z techniky průzkumu.
Source: Jeho: Vliv vrtného průzkumu, těžby a uskladňování kapalných a plynných uhlovodíků na životní prostředí