Volner, Rudolf, 1955-

Biographical Details: Narozen 5. 9. 1955 v Kežmarku (Slovensko). Doc., Ing., CSc., elektroinženýr, odborné práce z letecké radiotechniky.
Source: Jeho: Letecká pohyblivá družicová služba
Jeho: Informačné technológie - evolučný aspekt rozvoja dopravných systémov
www(Ústav civilní letecké dopravy, Technická univerzita Ostrava)
LC (Names)
More info: