Československé aerolinie

Alternative names: ČSA
See also: České aerolinie
Source: Ilustrovaný encyklopedický slovník
More info: