Global Earth Observation System of Systems

Alternative names: GEOSS
Source: Kolář,J. - Šobra, J. -Šunkevič. M.: Satelity pro globální monitorovací systém a jeho organizace
www(U.S. Environmental Protection Agency - Global Earth Observation System of Systems)