Kořínek, Robert, 1943-

Biographical Details: Narozen 1943. Doc., ing., CSc., Geotechnik, specialista v oblasti horninového inženýrství.
Source: Jaroslav Stanek, Robert Kořínek: Hornická mechanika zemin
Robert Kořínek, Josef Aldorf: Geotechnický monitoring
Robert Kořínek: Některé otázky aplikace matematických metod pro řešení úloh mechaniky hornin a geotechniky
Robert Kořínek: Trhací práce v lomech
www(Fakulta stavební, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava)
More info: