Veselý, Josef, 1943-2006

Biographical Details: Narozen 1943, zemřel 31. 3. 2006. Ing., DrSc., geochemik vod, specialista na okyselováni vod a uvolňování kovů zejména šumavských jezer, zaměřil se na systematické mapování geochemie povrchových vod v ČR, na recentní jezerní a říčními sedimenty a na historií kontaminace přírodního prostředí.
Source: Josef Veselý ... [aj.]: The history and impact of air pollution at Čertovo lake, southwestern Czechoslovakia, 1992
NKC
www(Zpravodaj České geologické společnosti, 3, červenec 2006)
More info: