Dráb, Aleš, 1974-

Biographical Details: Narozen 22. 6. 1974 v Jablonci nad Nisou. Doc., Ing., Ph.D., vodohospodář zaměřený na rizikovou analýzu záplavových území, protipovodňovou ochranu a hydroinformatiku.
Source: Dráb, A.: Riziková analýza záplavových území s podporou GIS
www(Vysoké učení technické v Brně)
More info: