Klir, George J., 1932-2016

Biographical Details: Narozen 22. 4. 1932 v Praze, zemřel 27. 5. ve Vestalu (New York, USA), prof., Ing., Dr., matematik, informatik, působil v Ústavu matematických strojů ČSAV, v pobočce Bagdádské univerzity v Mosulu (1964-1966), v University of California v Los Angeles, State University of New York at Binghamton - School of Advanced Technology, od roku 1974 vedl Department of Systems Science; hlavní editor odborného časopisu International Journal of General Systems; první prezident International Federation for Systems Research (1980); věnoval se návrhu logických obvodů, obecné teorii systémů, problému neurčitosti, fuzzy množinám a fuzzy logice.
Alternative names: Klir, George, 1932-2016
Klír, Jiří, 1932-2016
Klír, Jiří George, 1932-2016
Source: Klir, George J.: Facets of systems science, 1991
NKC
Klir, G. J. - Vysoký, P.: Počítače z Loretánského náměstí: život a dílo Antonína Svobody, 2007
Sto českých vědců v exilu (editoři: Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán), 2011
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 2. 2021
www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 19. 2. 2021
LC (Names), cit. 19. 2. 2021
More info: