Kant, Immanuel, 1724-1804

Biographical Details: Německý filozof osvícenství, profesor metafyziky a logiky, domácí učitel a knihovník.
Alternative names: Kant, Imanuel, 1724-1804
Source: Immanuela Kanta Základy k metafysice mravů
NKC
DNB, cit. 22. 5. 2013
www(Wikipedia, die freie Enzyklopädie), cit. 22. 5. 2013
More info: