Kolář, Jan, 1944-

Biographical Details: Narozen 21. 8. 1944. Jaderný fyzik, zakladatel a ředitel České kosmické kanceláře. Vedl katedru aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze. Autor prací z oboru kosmické fyziky a dálkového průzkumu Země.
Source: Kolář, Jan. Informační služby s využitím pozorovacích družic: studie. Praha: [Czech Space Office], 2008
www(Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta - doc. Ing. Jan Kolář, CSc.), cit. 1. 5. 2022
www(Veřejný rejstřík a Sbírka listin MSp ČR - Česká kosmická kancelář o.p.s.), cit. 1. 5. 2022
More info: