Krishnamurthy, V. (Vikram), 1966-

Biographical Details: Indický profesor, působí v oboru elektrotechniky a výpočetní techniky. Publikuje v oboru zpracování signálů, stochastického řízení a optimalizace.
Alternative names: Krishnamurthy, Vikram, 1966-
Source: Krishnamurthy, V. : Partially observed Markov decision processes : from filtering to controlled sensing, 2016
LC (Names), cit. 17. 7. 2020
www(Vikram Krishnamurthy'Statistical Signal Processing labratory@cornell), cit. 3. 6. 2020
More info: