Markovskaia, Luba, 1988-

Biographical Details: Kanadská překladatelka se specializací na vícejazyčné projekty. Překládá literaturu pro děti, literaturu faktu i poezii.
Source: Cohen, Jean-Louis: Building a new New World (Translation: Luba Markovskaia), 2020
LC (Names), cit. 22. 7. 2021
www(Luba Markovskaia. In: LinkedIn.com), cit. 22. 7. 2021
www(osobní stránka), cit. 22. 7. 2021
www(Literary Translators Association of Canada), cit. 23. 3. 2022
More info: