Schichtovi (rodina)

Biographical Details: Rodina podnikatelů v oblasti tukového průmyslu působící v Ústí nad Labem, legendárním výrobkem je mýdlo s jelenem. Zakladatelem rodiny byl Georg Schicht (1884-1961).
Alternative names: Schicht (rodina)
Source: www(Schicht - obnovujeme tradici kvalitního českého drogistického zboží), cit. 23. 1. 2020
Pečivová, Hana: Rodina Schichtů ve vilách na Střekově, 2017
www(Dějiny města Ústí nad Labem), cit. 23. 1. 2020