Evans, Leighton, 1979-

Biographical Details: Vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník se zaměřením na sociální-kybernetiku, kvalitativní sociální výzkum, komunikaci a média.
Source: Evans, Leighton - Saker, Michael: Location-based social media : space, time and identity, 2017
BLPC, cit. 19. 12. 2019
www(Swansea University), cit. 19. 12. 2019
LC (Names), cit. 9. 1. 2020
More info: