Uhlík, Jan

Biographical Details: Historik umění, zabývající se dějinami architektury 19. a první poloviny 20. století, teorií a dějinami památkové péče.
Source: Uhlíková, Kristina - Uhlík, Jan ... et al.: Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, 2017
www(Ústav dějin umění Akademie věd České republiky), cit. 6. 9. 2017
More info: