Blažková, Kateřina, 1976-

Biographical Details: Ing., Ph.D.,autorka publikací z oblasti požární bezpečnosti, požární ochrany, požárního výcviku. Vystudovala environmentální inženýrství a ochranu životního prostředí v průmyslu.
Source: Blažková, Kateřina, Koval, Tomáš, Folwarczny, Libor : Nebezpečné látky a jejich limity akutní toxicity v ochraně obyvatelstva. 112, 2012, roč. 11, č. 5, s. 24-25.
www (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje), cit. 22. 7. 2015
Blažková, Kateřina - Legierská, Petra: Instruktor preventivně výchovné činnosti [elektornický zdroj]. 2017
More info: