Královské technické české stavovské učiliště (Praha, Česko)

Biographical Details: Přehled změn názvu: 1803-1806 Český stavovský polytechnický institut, 1806-1840 Královské české stavovské technické učiliště, 1840-1847 Technické české stavovské učiliště v Praze, 1847-1848 České stavovské polytechnické učiliště v Praze, 1848-1861 Český stavovský polytechnický ústav v Praze, 1861-1864 Královský český polytechnický zemský ústav v Praze, 1864-1869 Polytechnický ústav Království českého, 1869-1875 Český polytechnický ústav Království českého, 1875-1879 Český polytechnický ústav v Praze.
Alternative names: Královské technické české stavovské učiliště v Praze
Königliche böhmische ständische technische Lehranstalt zu Prag
Königliche technische böhmische ständische Lehranstalt zu Prag
Královské české stavovské technické učiliště v Praze
Královské stavovské technické učiliště v Praze
See also: Technické české stavovské učiliště (Praha, Česko)
Source: www(HISTORIE VÝUKY DESKRIPTIVNÍ HISTORIE VÝUKY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH TECHNICKÝCH DO ROKU 1 9 4 5), cit. 28. 11. 2012
Detailed results >>
The first 50 records are displayed. Click here for complete results.
Publications of this person