Prigancová, Alina, 1937-

Biographical Details: Slovenská geofyzička, RNDr., CSC., pracovala ve Slovenské akadémii vied, autorka řady publikací a článků z oboru.
Alternative names: Prigancová, Alla, 1937-
Source: SNK, cit. 5. 6. 2014
Hvožďara, M. - Prigancová, A.: Zem - naša planéta
www(SAV), cit. 1. 3. 2012
More info: