Skála, Jan

Biographical Details: Mgr., výzkumný pracovník. Publikace z oborů chemie a hygiena půdy. (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha 5).
Source: Skála, J.: Přestup polycyklických aromatických uhlovodíků z půdy do vybraných rostlin. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 11, s. 1003-1010.
www(Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy), cit. 10. 6. 2011