Šváb, Marek, 1976-

Biographical Details: Narozen v roce 1976 v Litoměřicích. Chemik, Ing., Ph.D., odborné zaměření: environmentální chemie, dekontaminační technologie, nakládání s odpady, biopaliva. Publikace z oboru.
Source: www(Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT, cit. 20. 5. 2011)
More info: