Škvařil, Jan

Biographical Details: Ing., energetik.
Source: Energie z biomasy X (editor Jan Škvařil)
www(Vysoké učení technické v Brně, Energetický ústav)