Spěváčková, Věra

Biographical Details: Ing., CSc., hygienička z Centra hygieny životního prostředí Státního zdravotního ústavu v Praze.
Source: Spěváčková: Odběry klinických vzorků. FONS, roč. 7, č. 4 (1998), s. 34-37.
www(Biologický monitoring - Státní zdravotní ústav), cit. 9. 8. 2012
More info: