Zemanová, Marcela, 1984-

Biographical Details: Narozena 1984. Historička a archivářka. Práce z oboru dějin kultury. Badatelsky se věnuje šlechtické společnosti 19. století a religionistice, též autorka regionálních prací z Ústecka a Děčínska.
Alternative names: Oubrechtová, Marcela, 1984-
Zemanová-Oubrechtová, Marcela, 1984-
Source: Ústecké kalendárium 2007
Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (kol. autorů)
Zemanová, Marcela - Zeman, Václav (eds): Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu, 2014
www(Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta), cit. 17. 2. 2015
Zemanová-Oubrechtová, Marcela: Hrabě František Thun-Hohenstein a jeho reflexe rodinné cesty po západní Evropě v letech 1833 až 1835. In: Theatrum historiae 2013, č. 12, s. 47-68
Zemanová, Marcela: "Kéž bych byl malířem", 2023
More info: