Mráz, Arnošt

Biographical Details: Ing., CSc., autor publikací z oboru hydrologie.
Source: Jeho: Matematické modelování hydrologické bilance na základě tenzometrických měření, 1992
www(Česká zemědělská univerzita v Praze)