Univerzita Karlova. Katedra meteorologie a ochrany prostředí

Alternative names: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Katedra meteorologie a ochrany prostředí
KMOP MFF UK
See also: Univerzita Karlova. Katedra fyziky atmosféry
Source: Pišoft, P.: Climate system variability by the pseudo-2D wavelet transformation
www(KMOP Home page), cit. 27. 2. 2014
Detailed results >>
Publications of this person