Sedláček, Michal

Biographical Details: Autor publikace z oboru informatiky a pedagogiky.
Source: Sedláček, M.: Informační a komunikační technologie v primárním vzdělávání a možnosti jejich využití v kontextu s postoji, zájmy a preferencemi žáků, 2004