Longley, Paul, 1969-

Biographical Details: Univerzitní profesor geografie, působí ve Velké Británii.
Alternative names: Longley, Paul A., 1969-
Source: Longley, P.A.: Geographical information systems and science
LC (Names)
NKC
BLPC
More info: