Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností

Alternative names: Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností
Source: Kropáčová, J.: Výuka dvojjazyčného žáka v české škole
www (Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzity Palackého v Olomouci)