Valent, Ján

Biographical Details: Slovenský inženýr, autor publikací a vysokoškolských skript o klimatizaci.
Alternative names: Valent, J.
Source: Adame, J. - Valent, J.: Vetranie a klimatizácia, 1966
SKK SR
NKC