Leischner, Pavel

Biographical Details: Matematik, vysokoškolský učitel, publikace z oboru matematiky. RNDr., PhD.
Source: Jeho: Rozvíjení prostorové představivosti žáků středních škol
www(PF JU - Katedra matematiky - RNDr. Pavel Leischner, Ph.D., cit. 10.5.2011)