Jørgensen, Sven Erik, 1934-2016

Biographical Details: Dánský ekolog, chemik a vysokoškolský učitel, zaměřený na ekologické modelování, teorii ekosystému, environmentální management a ochranu vodních zdrojů.
Source: Jorgensen, S.E. - Mitsch, W.J.: Ecological engineering and ecosystem restoration
LC (Names)
Fath, Brian D. - Jørgensen, Sven Erik (eds.): Managing water resources and hydrological systems, 2021
KB-DA, cit. 13. 1. 2023
www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 13. 1. 2023
More info: