České vysoké učení technické v Praze. Katedra letecké dopravy

Alternativně jako: Katedra letecké dopravy Dopravní fakulty ČVUT
České vysoké učení technické v Praze. Dopravní fakulta. Katedra letecké dopravy
Viz též: České vysoké učení technické v Praze. Letecká škola
České vysoké učení technické v Praze. Ústav letecké dopravy
Zdroj: Informační systém ČVUT
www (ČVUT Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy)