Fiala, Jaroslav, 1940-

Biographical Details: Narozen 1940 v Bukurešti. Prof., RNDr., CSc., odborné zaměření: krystalografie, rtg. difrakce, materiálové inženýrství.
Source: J. Fiala: Inženýrství pevných látek
Sodomka, L.-Fiala, J.: Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 1
www(Západočeská univerzita)
More info: