Kracík, Petr, 1985-

Biographical Details: Narozen 8. 7. 1985 v Jilemnici. Strojní inženýr, specializuje se na zplyňování biomasy a spalovací zařízení pro výrobu tepla a chladu.
Source: Kracík, P. - Brázdil, M. - Lisý, M.: Energie z biomasy XV
www(Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství), cit. 9.10.2014
osobní sdělení
More info: