Radváková, Věra

Biographical Details: PhDr., Ph.D., vysokoškolská odborná asistentka Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, na Katedře systémové analýzy, práce z oboru.
Source: Radváková, Věra: Texty a jejich interpretace: od historie po současnost: od teorie k praxi. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2014
www(Vysoká škola ekonomická v Praze), cit. 4. 9. 2014
More info: