Evans, David, 1962-

Biographical Details: Autor učebnice z oblasti obchodní angličtiny.
Source: BLPC
LC (Names)
Jeho: Decisionmaker
More info: