Goulson, Dave, 1965-

Biographical Details: Britský biolog a ekolog, zabývá se čmeláky.
Alternative names: Goulson, David, 1965-
Source: Jeho: Bumblebees : their behaviour, ecology and conservation
LC (Names), cit. 20. 2. 2013
Goulson, David: Divočina v zahradě, neboli, Inspire pro přírodní zahradnictví, 2020
www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 5. 1. 2021
More info: