Čížková, Helena, 1973-

Biographical Details: Narozena v roce 1973 v Roztokách u Prahy. Chemička, vědkyně a vysokoškolská pedagožka Ústavu konzervace potravin FPBT VŠCHT v Praze. Výzkumně zaměřena na metody posuzování autenticity potravin, postupy hodnocení změn senzoricky a nutričně významných látek během výroby a skladování potravin, posuzování defektů a postupy predikce trvanlivosti potravin aj. Publikace v oboru.
Alternative names: Čížková, H., 1973-
Cizkova, Helena, 1973-
Source: H. Čížková et al.: Kvalita a autenticita medu. In: Výživa a potraviny, 65, č. 1 (2010), s. 19-23.
www(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Čížková, Helena. Robustnost markerů autenticity potravin: habilitační práce. 2014. Habilitační práce. Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Čížková, Helena, ed. Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin. Ostrava: Key Publishing, 2011. ISBN 978-80-7418-124-5
www(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav konzervace potravin), cit. 26. 3. 2018
www(Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení / oboru řízení ke jmenování profesorem, VŠCHT, Technologie potravin, 2012), cit. 26. 3. 2018
www(FaceBook, Helena Čížková), cit. 26. 3. 2018
www(Scopus), cit. 26. 3. 2018
More info: