Smolka, Lucie

Biographical Details: JUDr., Bc., Ph.D., právnička se zaměřením na informační a komunikační technologie, členka týmu Creative Commons CZ. Zabývá se možnostmi používání veřejných licencí a problematikou otevřeného přístupu k informacím. Publikuje v oboru působnosti.
Alternative names: Straková, Lucie
Source: Bartošek, Miroslav - Straková, Lucie et al.: Otevřený přístup k vědeckým informacím, 2016
www(Masarykova univerzita v Brně), cit. 10. 5. 2016
Smolka, Lucie: Kolektivní správa v kontextu moderních technologií, 2021
www (MUNI - Osobní stránka JUDr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D.), cit. 6. 5. 2021
www (LinkedIn - Lucie Smolka), cit. 6. 5. 2021
More info: