Poole, Marshall Scott, 1951-

Biographical Details: Americký profesor komunikace, specializuje se na výzkum masové a obchodní komunikace, komunikační technologie, management inovací a organizační změny. Publikuje v oboru.
Source: Poole,M.S. ... et al.: Organizational change and innovation processes. c2000
LC(Names), cit. 8. 8. 2013
www(University of Illinois), cit. 8. 8. 2013
More info: