Clark, Woodrow W., 1945-

Biographical Details: Americký odborník, poradce, autor a editor publikací z oboru ochrany životního prostředí. Specializuje se na ekologické energetické technologie.
Alternative names: Clark, Woodrow Wilson, 1945-
Source: Jeho: Sustainable communities
LC (Names), cit. 30. 7. 2013
www(GreenMotion), cit. 30. 7. 2013
More info: