Hanáček, Pavel

Biographical Details: Ing., Ph.D., odborník v oblasti biologie rostlin.
Source: Hanáček, P.: Využití molekulárních markerů k charakterizaci a sledování stability klonů somatických embryí smrku ztepilého, 2001
www(Mendelova zemědělská a lesnická univerzita)
More info: