Mitášová, Helena

Biographical Details: Slovenská odbornice v oblasti geografie a kartografie, působící v USA.
Alternative names: Mitasova, Helena
Source: Neteler, M. - Mitasova, H.: Open source GIS, 2007
SKK SR
LC (Names)
www(North Carolina State University)
More info: