Hálová, Gabriela

Biographical Details: Ing., Ph.D., autorka publikací z oboru životního prostředí.
Source: Hálová, G.: Kontaminace povrchových vod těžkými kovy vázanými na erozní smyvy, 2002
www(Česká zemědělská univerzita v Praze)