Novotný, David, 1983-

Biographical Details: Narozen 1983 v Chrudimi. Mgr., Ph.D., historik a archivář zaměřený na urbánní a správní dějiny raného novověku, regionální dějiny (východní Čechy) a dějiny šlechty.
Source: Novotný, D.: Cesty Jana Nerudy po Chrudimsku a Pardubicku. Vlastivědné listy Pardubického kraje, Roč. 6, 2009, č. 3, s. 4-6.
Novotný, D.: Muzeum vězeňství v Uničově se představuje. Vlastivědný věstník moravský Roč. 63, 2011, č. 2, s. 160-165
Novotný, D.: „Činil jsem, co jsem mohl“ aneb Studující v Heřmanově Městci a jejich činnost, Chrudimské vlastivědné listy, Roč. 18, 2009, č. 2, s. 13-17
Novotný, D.: Královští rychtáři ve východočeských zeměpanských městech v době předbělohorské. 2012
www(Katedra Historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého), cit. 27. 12. 2012
osobní sdělení
More info: