Pavelková Chmelová, Renata

Biographical Details: RNDr, Ph.D., geografka, vysokoškolská pedagožka, specializace na hydrologii. Publikace z oboru.
Alternative names: Chmelová, Renata
Pavelková, Renata
Source: Pavelková Chmelová, Renata: Základy fyzické geografie 1., 2013
Chmelová, Renata: Historie rybníkářství na Čáslavsku. In.: Kraft, S. (ed.) a kol.: Sborník příspěvků 21. konference ČGS „Česká geografie v evropském prostoru“, České Budějovice 2006, s. 1126-1136
www(Katedra geografie UP v Olomouci), cit. 26. 3. 2014
Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P.: Historické rybníky České republiky, 2014
More info: