Hudcová, Hana

Biographical Details: Hydrochemička, autorka článků z oblasti chemie a vodního hospodářství, též i článků o vodních prvcích v památkové péči.
Alternative names: Hudcová, H.
Source: Rozkošný, Miloš - Hudcová, Hana ... [et al.]: Kvalita prostředí vodních prvků kulturních památek a historických sídel : posouzení stavu a možnosti řízení kvality v rámci památkové péče [elektronický zdroj]. 2019
www(Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka), cit. 19. 2. 2021
www(VTEI), cit. 19. 2. 2021
More info: